Links  | Vereniging  | Contact


nieuwe zeeuws vlaamse wateren in de Vispas


Waterschap Scheldestromen heeft besloten een aantal watergangen in Oost Zeeuws vlaanderen in te brengen in de Vispas. Vispashouders kunnen nu dus ook met de Vispas deze wateren bevissen, waar zij anders een 3-jarige vergunning bij het Waterschap moesten aankopen.

voor meer informatie én de aanvullende lijst met Viswateren die je Vispas moet hebben om in deze watergangen te mogen vissen ga je naar:

http://www.sportvisserijzwn.nl/actueel/12265/nieuwe-viswateren-in-oost-zeeuws-vlaanderen-in-de-vispas.html


01-03-2018